Siberian Husky Zucht... of Savannah Town

 

 

                     Lucky Luke of Savannah Town 5 Monate alt.                                       Look to a Star of Savannah Town

 

Simone Ebardt-Heidt Husky Zucht ..of Savannah Town - § 11 TierSchG